Přejít na hlavní navigaci

Drobečková navigace

Senátní aktivity

Říjen 2021 - Senát schválil korespondenční volbu pro občany ČR pobývající v zahraničí

Senát přijal novelu zákona o volbách, která zavádí možnost korespondenční volby pro občany ČR pobývající v zahraničí. Tento návrh jsem předložil společně s dalšími 49 senátory. 

Říjen 2021 - předložení návrhu zákona o tzv. stoma kartě

Připojil jsem svůj podpis pod návrh zákona senátora Jana Holáska. Dosavadní znění zákona o silničním provozu neupravuje postavení osob postižených stomií. Za předpokladu, že osoby postižené stomií nemají nárok na kartu ZTP, nepřiznává jim současná právní úprava žádná zvláštní práva s ohledem na provoz na veřejných komunikacích. Tuto mezeru předložený návrh zákona zaplňuje. 

Červenec 2021 - zpravodaj k tisku - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Návrh představuje přijatelný kompromis, který zajistí další fungování dětských skupin. Ty se za dobu své existence staly důležitou součástí předškolního vzdělávání. Přinášejí vhodnou alternativu, která rodičům umožňuje zapojení do pracovního procesu.

Květen 2021 - konference a výstava ke stému výročí narození Andreje Sacharova

Společně s organizací Memorial Česká republika a díky záštitě místopředsedů Senátu J. Růžičky a J. Horníka jsme 20. května 2021 v prostorách horní komory uspořádali konferenci ke stému výročí narození sovětského jaderného fyzika, lidskoprávního aktivisty a nositele Nobelovy ceny míru Andreje D. Sacharova. Po konferenci jsme zahájili výstavu věnovanou jeho životu a odkazu. Celý záznam konference zde. Shrnutí konference a výstavy vč. fotografií najdete na tomto odkazu

Březen 2021 - sepsání otevřeného dopisu Andreji Babišovi s výzvou k odvolání ministra Karla Havlíčka

V reakci na pokyn ministra Havlíčka, aby ČEZ předal zadávací dokumentaci k tendru na dostavbu Dukovan a fakticky jej tak tedy zahájil, jsem premiérovi Andreji Babišovi napsal otevřený dopis, ke kterému se přidali i další zákonodárci z obou komor Parlamentu. Celé znění dopisu naleznete zde

Březen 2021 - založení parlamentní skupiny Přátelé svobodného Ruska

Na půdorysu obou komor Parlamentu České republiky vznikla nová neformální platforma nesoucí název Přátelé svobodného Ruska. Díky spolupráci s Helenou Langšádlovou se do iniciativy zapojilo celkem 10 poslanců a 8 senátorů. Cílem této mezistranické iniciativy je nejen lépe a častěji informovat českou společnost o dění v Rusku a přispět tak k obohacení veřejné debaty o reálie ze současného Ruska, ale také podpora a vyjádření solidarity nezávislé a často vůči režimu kritické části ruské společnosti.

Facebookový profil iniciativy zde.

Březen 2021 - připojení podpisu pod návrh na ústavní přezkum ustanovení o náhradě škody v pandemickém zákonu

Formulace pandemického zákona omezuje nárok na odškodnění pouze v rozsahu pouze skutečné škody. V jejím rámci ovšem není možné zohlednit ztrátu v příjmu v důsledku poklesu tržeb ani náklady poškozeného, které vznikly i bez zavedení mimořádných opatření (nájem, energie apod.). Reálně ovšem budou podnikatelé zasaženi právě typem škod, na které pandemický zákon nepamatuje. V konečném důsledku je tak zasaženým subjektům odpírán nárok na plné odškodnění újmy vzniklé v důsledku mimořádných opatření.

Leden 2021 - připojení podpisu pod návrhy na ústavní přezkumy ústavnosti tzv. daňového balíčku a vyhlášení termínu sněmovních voleb 2021

Připojil jsem svůj podpis pod ústavní stížnost k přezkumu ústavnosti tzv. daňového balíčku. Stejně jako další navrhovatelé jsem přesvědčen, že vyhlášení zákona musí předcházet formálně bezvadný proces, který sám o sobě posiluje princip právní jistoty a důvěry v platné právo. Více o návrhu na přezkum Ústavním soudem zde

Svůj podpis jsem také připojil pod návrh na ústavní přezkum vyhlášení termínu sněmovních voleb v roce 2021. Vyhlášení termínu 9 měsíců před konáním považujeme za zásah do férovosti do volební soutěže a zvýhodnění vládních stran vůči vznikajícím opozičním koalicím. Prezident sice není Ústavou explicitně omezen v tom, kdy má konání voleb vyhlásit, nicméně musí vycházet z principu ochrany volné soutěže politických stran. Celý text návrhu na zrušení rozhodnutí o vyhlášení voleb naleznete zde

Prosinec 2020 - Zpravodaj k tisku - Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahující očkovací látku proti onemocnění Covid-19

Zákon stanovuje, že každý pojištěnec bude mít nárok na úhradu dobrovolného očkování proti koronaviru. Zakotvuje také kompetenci Ministerstva zdravotnictví zajistit distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku.

Listopad 2020 - Prosazení usnesení k připravení dotačního programu v souvislosti se zákazem klecového chovu slepic

13. listopadu 2020 jsme na schůzi Senátu schválili návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání. Součástí této novely je také zákaz klecového chovu slepic od roku 2027. Tuto novelu vítám a velmi rád jsem ji podpořil. V souvislosti s tímto zákonem jsme s kolegy Zdeňkem Hrabou a Jitkou Seitlovou předložili usnesení, ve kterém horní komora vyzývá vládu, aby připravila dotační opatření na podporu českých chovatelů v přechodu na bezklecové systémy a aby zákaz klecového chovu slepic prosazovala také na celoevropské úrovni v orgánech EU.

Říjen 2020 - Zpravodaj k tisku - Zákon o úpravách v poskytování ošetřovného

Návrh zákona reaguje na problémy v oblasti sociálního zabezpečení vzniklé v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19. V souvislosti s opětovným zaváděním protiepidemických opatření dochází mj k v uzavření škol a školských zařízení či jejich částí. Cílem předkládaného návrhu zákona je tedy řešit otázku zajištění péče o děti, na něž konkrétní opatření dopadnou a s tím i související otázku finančního zabezpečení rodičů. Ošetřovné bude stát vyplácet po celou dobu uzavření škol kvůli epidemii nového koronaviru nebo nařízené karantény dítěte. Dávka bude činit 70 procent denního vyměřovacího základu. 

Říjen 2020 - Otevřený dopis vládě ČR k vyřazení Ruska a Číny z tendru k dostavbě Dukovan

Inicioval jsem vznik otevřeného dopisu, ve kterém společně s dalšími 21 senátory a 9 poslanci vyzýváme vládu ČR, aby vyřadila Rusko a Čínu z tendru na dostavbu Dukovan. Vzhledem k tomu, že jaderná elektrárna představuje kritickou infrastrukturu státu a dostavba nového bloku je zcela bezprecedentním závazkem na desítky let, považujeme účast těchto zemí v tendru za vážné ohrožení bezpečnosti a suverenity České republiky. Celé znění otevřeného dopisu naleznete zde

Srpen 2020 - přijetí usnesení k situaci v Bělorusku po prezidentských volbách

Senát na své 26. schůzi dne 12. srpna schválil návrh mého usnesení odsuzující násilí, které Lukašenkova diktatura vyvíjí proti opozici a občanům. Také jsme požádali vládu, aby učinila všechny možné kroky pro podporu občanských práv v Bělorusku. Celé znění usnesení naleznete zde

Červenec 2020 - organizace jednání Fóra pražských senátorů - "Fenomén krátkodobých pronájmů a zprostředkovaných internetovými platformami - Nastal čas pro jeho regulaci?"

V pondělí 20. července proběhlo v prostorách Senátu další jednání v rámci platformy Fóra pražských senátorů. Tématem setkání, jehož uskutečnění inicioval Marek Hilšer, byla problematika poskytování krátkodobých ubytovacích služeb zprostředkovaných internetovými platformami. Se senátory pražských obvodů diskutovali ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, radní hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová, starosta městské části Praha 1 Petra Hejma, zástupci Prahy 2 a 3 a v neposlední řadě ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy Ondřej Boháč a také představitelé občanských iniciativ. 

Více k akci vč. odkazů na celé záznamy z jednání a tiskové konference zde.

Červen 2020 - organizace semináře "Co ukázala vládní opatření během pandemie o sociálních politikách Česka?"

22. června se na půdě Senátu uskutečnil ve spolupráci s Institutem pro sociální inkluzi seminář s názvem Co ukázala vládní opatření během pandemie o sociálních politikách Česka? 

Cílem semináře bylo zejména představit zásadní milníky sociálních politik, které v minulém roce a začátkem tohoto roku způsobily zhoršení sociální situace v ohrožených regionech, kriticky zhodnotit, jak krizová opatření vlády během pandemické krize reagovala na situaci nejchudších obyvatel České republiky a ukázat konkrétní příležitosti pro změnu v sociálních politikách pro nadcházející období.

Celý videozáznam semináře naleznete zde.

Květen 2020 - Petice na podporu zapojení Tchaj-wanu do práce Světové zdravotnické organizace (WHO)

V Senátu jsem inicioval vznik petice na podporu zapojení Tchaj-wanu do činnosti WHO. Kvůli nátlaku Číny je Tchaj-wanu upíráno právo se do práce WHO zapojit. Tchaj-wan disponuje špičkovým zdravotnictvím a lékařskou vědou na světové úrovni. Řadí se mezi země s nejlepšími výsledky v boji proti onemocnění Covid-19. Vylučování Tchaj-wanu z jednání orgánů WHO je zvláště v době pandemické naprosto neakceptovatelné. Petici svým podpisem podpořilo celkem 27 členů horní komory. Text petice, která byla zaslána mimo jiné do ústředí WHO, naleznete zde.  

Duben 2020 - Zpravodaj k tisku - Zákon o úpravách v oblasti zaměstnanosti

Zákon v duchu podpory zaměstnanosti dočasně zintenzivňuje finanční podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a trvale usnadňuje styk občanů s Úřadem práce ČR. Návrh zavádí zjednodušení komunikace občanů  s orgány státní správy  a snižuje negativní dopady mimořádných opatření na zaměstnávání osob se zdravotním postižení na chráněném trhu práce. 

Březen 2020 – Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Na jaře 2019 se na skupinu senátorů obrátili zástupci soudních tlumočníků a překladatelů, kteří vyjadřovali nesouhlas s tehdejším návrhem tlumočnického zákona, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Proto na půdě Senátu vznikla pracovní skupina, v jejímž rámci jsme se spolu s dalšími senátory setkávali se zástupci dotčených profesních organizací s cílem nalézt vhodnou úpravu novely, která bude vyváženým průnikem legitimních potřeb profesionálů a státu zároveň. Poslanecká sněmovna sice v prosinci 2019 i přes veto Senátu kritizovanou verzi zákona schválila, předkladatel ovšem přislíbil, že v nejbližší době připraví novelu, která bude reflektovat návrhy a připomínky z řad zástupců soudních tlumočníků a překladatelů. Poslanecká sněmovna novelu v lednu schválila, Senát znění na březnové schůzi potvrdil. Zde si můžete přečíst děkovný dopis zástupců skupiny soudních tlumočníků, který mi byl zaslán. Na tomto odkazu si také můžete přečíst můj krátký rozhovor, který vyšel v časopisu ToP (str. 7-8).

Březen 2020 - Zpravodaj k tisku - Zákon o úpravách v oblasti pojistného na sociálním zabezpečení

Součástí balíku vládních opatření, které zmírní dopady krize v souvislosti s epidemií COVID-19, byl také zákon o úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění. Cílem návrhu je snížení negativních dopadů na podnikání OSVČ. Návrh tak promíjí placení povinných záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ za měsíce březen až srpen 2020. Návrh jsme na jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku jednohlasně podpořili, Senát poté na mimořádném zasedání zákon schválil. 

Prosinec 2019 - Pozměňovací návrh k novele zákona o státní sociální podpoře

Senát drtivou většinou schválil pozměňovací návrh, který jsme společně s dalšími kolegy předložili. Verze schválená Senátem přiznává navýšení rodičovského příspěvku všem rodičům, kteří splňují zákonnou podmínku péče o dítě do čtyř let věku, které je zároveň nejmladším dítětem v rodině. Stanovovat nárok na zvýšení příspěvku podle neobjektivního kritéria, zda rodiče příspěvek již vyčerpali, či nikoliv, je nespravedlivé a diskriminační. 

Říjen 2019 – Pracovní cesta Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky do Ruské federace

V rámci práce Stálé komise pro sdělovací prostředky jsem navrhl oficiální cestu do Ruské federace, kde jsme se zabývali svobodou slova. Kromě představitelů Rady federace jsme jednali se zástupci opozičních politiků, navštívili nezávislá média a podpořili organizaci Memoriál, která se zabývá studiem totality v bývalém Sovětském svazu. V rámci oficiální cesty jsme položili květiny na pietní místo, kde byl zavražděn opoziční politik Boris Němcov. Fotografie z cesty naleznete zde

Červenec 2019 - Výstava k 30. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu

Dne 22. července jsme v prostorách Valdštejnské zahrady zahájili výstavu k 30. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu. Vernisáže se zúčastnili také velvyslanci několika zemí například USA, Francie, Chorvatska, Švýcarska či Tchaj-wanu. Veřejnost měla možnost si volně přístupnou výstavu prohlédnout do konce měsíce srpna. Fotografie z vernisáže naleznete zde.

Výstava byla dále k vidění v Ostravě během měsíce září a v Českém Krumlově do 31. října, kterou jsem také osobně zaštítil a v Českém Krumlově slavnostně spolu otevřel. Fotografie z vernisáže včetně odkazu na video naleznete zde.

Červenec 2019 - Návrh usnesení – řešení problematiky sdílené ekonomiky v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb

Usnesení vyzývá vládu, aby předložila zákonnou úpravu, která umožní dostatečnou kontrolu a výběr poplatků za pobyt zprostředkovaný ze strany internetových ubytovacích platforem jako je Airbnb. Text usnesení naleznete zde.

Dále pokračuji ve vytváření zákonné úpravy pokrývající problematiku sdíleného ubytování.

Červen 2019 - Návrh zákona o státním zastupitelství

Senátní návrh zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky. Hlavním cílem návrhu je posílení nezávislosti státních zástupců na eventuálních tlacích a politických vlivech. Navrhovaná právní úprava má za cíl stanovit jasnější pravidla pro jmenování, odvolání a trvání funkčního období vedoucích státních zástupců.

Květen 2019 - Výstava "Váš pohled, náš svět"

Dne 21. května 2019 se v Chodbě místopředsedů v Senátu PČR uskutečnila vernisáž veřejné výstavy s názvem „Váš pohled, náš svět“. Nad výstavou, kterou pořádala organizace Centrum provázení jsem převzal záštitu. Centrum provázení nabízí podporu rodinám dětských pacientů s vzácným či těžkým zdravotním postižením při léčebné i paliativní péči. Fotogalerii z vernisáže naleznete zde.

Květen 2019 - Dopis na podporu Tchaj-wanu

Reakce na nemožnost Tchaj-wanu zúčastnit se zasedání Světového zdravotnického shromáždění (orgán WHO). Tchaj-wan se zasedání nemůže zúčastnit z důvodu nátlaku vlády ČLR. Podepsalo přes 20 senátorů.

Květen 2019 - Novela transplantačního zákona

Zákon se pokouší překonat některé praktické těžkosti vyšetřování v zahraničí a učinit transparentními některé problémy světového obchodu s orgány. Ukládá vládě zřídit etickou komisi, která bude v pravidelných intervalech aktualizovat, které státy jsou důvěryhodné pro transplantaci a které mají systematické problémy s porušováním základních lidských práv i za účelem získávání orgánů. Tyto státy budou nadále označeny z hlediska transplantace orgánu za problematické. Pro zisk orgánu v problematické zemi pak bude třeba získat souhlas vydaný etickou komisí. Vláda přijala k návrhu nesouhlasné stanovisko, tisk byl přikázán Výboru pro zdravotnictví.

Březen 2019 - Otevřený dopis k odvolání ministryně Marty Novákové

Iniciativa Marka Hilšera, reakce na incident, kdy ministryně Nováková na žádost čínského velvyslance vykázala z jednání tchaj-wanského zástupce v ČR. Otevřený dopis podepsalo 40 senátorů. Znění dopisu zde.

Březen 2019 - Návrh usnesení k Petici za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

Senát na návrh Marka Hilšera přijal usnesení, jímž odsoudil represe čínského režimu vůči menšinám a náboženským skupinám, jako jsou křesťané, věřící praktikující Falun Gong nebo muslimové. Součástí usnesení je také žádost směrem k vládě ČR, aby vyzvala vládu ČLR k okamžitému zastavení pronásledování svých občanů na základě víry nebo etnické příslušnosti. Celý text usnesení naleznete zde. Mé vystoupení k usnesení na plénu Senátu naleznete zde. 

Leden 2019 - Zpravodaj k senátnímu tisku – Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením

Předmětem Opčního protokolu je uznání pravomoci Výboru pro lidská práva osob se zdravotním postižením zabývat se stížnostmi jednotlivců nebo skupin jednotlivců na porušení práv vyplývajících z jednotlivých ustanovení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Znění Opčního protokolu bylo na plénu Senátu přijato.

Prosinec 2018 - Pozměňovací návrhy k novele insolvenčního zákona

Cílem pozměňovacích návrhů bylo zpřístupnit oddlužení občanům, kteří se dostali do dluhové pasti. Díky návrhům by se tak oddlužení zpřístupnilo co největšímu počtu dlužníků. Vstřícnější pravidla oddlužení by pomohla celé společnosti. Dlužníci se totiž často pohybují ve sféře šedé ekonomiky, na čemž stát prodělává. Pozměňovací návrhy byly na plénu Senátu přijaty, nicméně Poslanecká sněmovna schválila svou původní verzi. Záznam z vystoupení na plénu naleznete zde.

Spolupráce s Unií pečujících

Systematicky spolupracuji s Unií pečujících a dalšími zainteresovanými subjekty s cílem vytvořit vhodnou úpravu novely Zákona o sociálních službách, která by zlepšila postavení a podmínky pečujících osob. Více o Unii pečujících zde.

 


Sociální sítě