Přejít na hlavní navigaci

Drobečková navigace

Co se mi v Senátu podařilo

Prosinec 2019 - Pozměňovací návrh k novele zákona o státní sociální podpoře

Senát drtivou většinou schválil pozměňovací návrh, který jsme společně s dalšími kolegy předložili. Verze schválená Senátem přiznává navýšení rodičovského příspěvku všem rodičům, kteří splňují zákonnou podmínku péče o dítě do čtyř let věku, které je zároveň nejmladším dítětem v rodině. Stanovovat nárok na zvýšení příspěvku podle neobjektivního kritéria, zda rodiče příspěvek již vyčerpali, či nikoliv, je nespravedlivé a diskriminační. 

Říjen 2019 – Pracovní cesta Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky do Ruské federace

V rámci práce Stálé komise pro sdělovací prostředky jsem navrhl oficiální cestu do Ruské federace, kde jsme se zabývali svobodou slova. Kromě představitelů Rady federace jsme jednali se zástupci opozičních politiků, navštívili nezávislá média a podpořili organizaci Memoriál, která se zabývá studiem totality v bývalém Sovětském svazu. V rámci oficiální cesty jsme položili květiny na pietní místo, kde byl zavražděn opoziční politik Boris Němcov. Fotografie z cesty naleznete zde

Srpen-září 2019 – Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Člen pracovní skupiny pracující na úpravě novely zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Cílem pracovní skupiny je společně s dotčenými profesními organizacemi nalézt vhodnou úpravu novely, která bude vyváženým průnikem legitimních potřeb profesionálů a státu zároveň. Zde si můžete přečíst děkovný dopis zástupců skupiny soudních tlumočníků, který byl senátoru Marku Hilšerovi zaslán. Na tomto odkazu si také můžete přečíst můj krátký rozhovor, který vyšel v časopisu ToP (str. 7-8).

Červenec 2019 - Výstava k 30. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu

Dne 22. července jsme v prostorách Valdštejnské zahrady zahájili výstavu k 30. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu. Vernisáže se zúčastnili také velvyslanci několika zemí například USA, Francie, Chorvatska, Švýcarska či Tchaj-wanu. Veřejnost měla možnost si volně přístupnou výstavu prohlédnout do konce měsíce srpna. Fotografie z vernisáže naleznete zde.

Výstava byla dále k vidění v Ostravě během měsíce září a v Českém Krumlově do 31. října, kterou jsem také osobně zaštítil a v Českém Krumlově slavnostně spolu otevřel. Fotografie z vernisáže včetně odkazu na video naleznete zde.

Červenec 2019 - Návrh usnesení – řešení problematiky sdílené ekonomiky v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb

Usnesení vyzývá vládu, aby předložila zákonnou úpravu, která umožní dostatečnou kontrolu a výběr poplatků za pobyt zprostředkovaný ze strany internetových ubytovacích platforem jako je Airbnb. Text usnesení naleznete zde.

Dále pokračuji ve vytváření zákonné úpravy pokrývající problematiku sdíleného ubytování.

Červen 2019 - Návrh zákona o státním zastupitelství

Senátní návrh zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky. Hlavním cílem návrhu je posílení nezávislosti státních zástupců na eventuálních tlacích a politických vlivech. Navrhovaná právní úprava má za cíl stanovit jasnější pravidla pro jmenování, odvolání a trvání funkčního období vedoucích státních zástupců.

Květen 2019 - Výstava "Váš pohled, náš svět"

Dne 21. května 2019 se v Chodbě místopředsedů v Senátu PČR uskutečnila vernisáž veřejné výstavy s názvem „Váš pohled, náš svět“. Nad výstavou, kterou pořádala organizace Centrum provázení (www.centrumprovazeni.cz), jsem převzal záštitu. Centrum provázení nabízí podporu rodinám dětských pacientů s vzácným či těžkým zdravotním postižením při léčebné i paliativní péči. Fotogalerii z vernisáže naleznete zde.

Květen 2019 - Dopis na podporu Tchaj-wanu

Reakce na nemožnost Tchaj-wanu zúčastnit se zasedání Světového zdravotnického shromáždění (orgán WHO). Tchaj-wan se zasedání nemůže zúčastnit z důvodu nátlaku vlády ČLR. Podepsalo přes 20 senátorů.

Květen 2019 - Novela transplantačního zákona

Zákon se pokouší překonat některé praktické těžkosti vyšetřování v zahraničí a učinit transparentními některé problémy světového obchodu s orgány. Ukládá vládě zřídit etickou komisi, která bude v pravidelných intervalech aktualizovat, které státy jsou důvěryhodné pro transplantaci a které mají systematické problémy s porušováním základních lidských práv i za účelem získávání orgánů. Tyto státy budou nadále označeny z hlediska transplantace orgánu za problematické. Pro zisk orgánu v problematické zemi pak bude třeba získat souhlas vydaný etickou komisí. Vláda přijala k návrhu nesouhlasné stanovisko, tisk byl přikázán Výboru pro zdravotnictví.

Březen 2019 - Otevřený dopis k odvolání ministryně Marty Novákové

Iniciativa Marka Hilšera, reakce na incident, kdy ministryně Nováková na žádost čínského velvyslance vykázala z jednání tchaj-wanského zástupce v ČR. Otevřený dopis podepsalo 40 senátorů. Znění dopisu zde.

Březen 2019 - Návrh usnesení k Petici za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

Senát na návrh Marka Hilšera přijal usnesení, jímž odsoudil represe čínského režimu vůči menšinám a náboženským skupinám, jako jsou křesťané, věřící praktikující Falun Gong nebo muslimové. Součástí usnesení je také žádost směrem k vládě ČR, aby vyzvala vládu ČLR k okamžitému zastavení pronásledování svých občanů na základě víry nebo etnické příslušnosti. Celý text usnesení naleznete zde. Mé vystoupení k usnesení na plénu Senátu naleznete zde. 

Únor 2019 - Zpravodaj k senátnímu tisku – Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením

Předmětem Opčního protokolu je uznání pravomoci Výboru pro lidská práva osob se zdravotním postižením zabývat se stížnostmi jednotlivců nebo skupin jednotlivců na porušení práv vyplývajících z jednotlivých ustanovení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Znění Opčního protokolu bylo na plénu Senátu přijato.

Prosinec 2018 - Pozměňovací návrhy k novele insolvenčního zákona

Cílem pozměňovacích návrhů bylo zpřístupnit oddlužení občanům, kteří se dostali do dluhové pasti. Díky návrhům by se tak oddlužení zpřístupnilo co největšímu počtu dlužníků. Vstřícnější pravidla oddlužení by pomohla celé společnosti. Dlužníci se totiž často pohybují ve sféře šedé ekonomiky, na čemž stát prodělává. Pozměňovací návrhy byly na plénu Senátu přijaty, nicméně Poslanecká sněmovna schválila svou původní verzi. Záznam z vystoupení na plénu naleznete zde.

Spolupráce s Unií pečujících

Systematicky spolupracuji s Unií pečujících a dalšími zainteresovanými subjekty s cílem vytvořit vhodnou úpravu novely Zákona o sociálních službách, která by zlepšila postavení a podmínky pečujících osob. Více o Unii pečujících zde.

 


Sociální sítě