Přejít na hlavní navigaci

Drobečková navigace

Co se mi v Senátu podařilo

Říjen 2020 - Otevřený dopis vládě ČR k vyřazení Ruska a Číny z tendru k dostavbě Dukovan

Inicioval jsem vznik otevřeného dopisu, ve kterém společně s dalšími 21 senátory a 9 poslanci vyzýváme vládu ČR, aby vyřadila Rusko a Čínu z tendru na dostavbu Dukovan. Vzhledem k tomu, že jaderná elektrárna představuje kritickou infrastrukturu státu a dostavba nového bloku je zcela bezprecedentním závazkem na desítky let, považujeme účast těchto zemí v tendru za vážné ohrožení bezpečnosti a suverenity České republiky. Celé znění otevřeného dopisu naleznete zde

Srpen 2020 - přijetí usnesení k situaci v Bělorusku po prezidentských volbách

Senát na své 26. schůzi dne 12. srpna schválil návrh mého usnesení odsuzující násilí, které Lukašenkova diktatura vyvíjí proti opozici a občanům. Také jsme požádali vládu, aby učinila všechny možné kroky pro podporu občanských práv v Bělorusku. Celé znění usnesení naleznete zde

Červenec 2020 - organizace jednání Fóra pražských senátorů - "Fenomén krátkodobých pronájmů a zprostředkovaných internetovými platformami - Nastal čas pro jeho regulaci?"

V pondělí 20. července proběhlo v prostorách Senátu další jednání v rámci platformy Fóra pražských senátorů. Tématem setkání, jehož uskutečnění inicioval Marek Hilšer, byla problematika poskytování krátkodobých ubytovacích služeb zprostředkovaných internetovými platformami. Se senátory pražských obvodů diskutovali ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, radní hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová, starosta městské části Praha 1 Petra Hejma, zástupci Prahy 2 a 3 a v neposlední řadě ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy Ondřej Boháč a také představitelé občanských iniciativ. 

Více k akci vč. odkazů na celé záznamy z jednání a tiskové konference zde.

Červen 2020 - organizace semináře "Co ukázala vládní opatření během pandemie o sociálních politikách Česka?"

22. června se na půdě Senátu uskutečnil ve spolupráci s Institutem pro sociální inkluzi seminář s názvem Co ukázala vládní opatření během pandemie o sociálních politikách Česka? 

Cílem semináře bylo zejména představit zásadní milníky sociálních politik, které v minulém roce a začátkem tohoto roku způsobily zhoršení sociální situace v ohrožených regionech, kriticky zhodnotit, jak krizová opatření vlády během pandemické krize reagovala na situaci nejchudších obyvatel České republiky a ukázat konkrétní příležitosti pro změnu v sociálních politikách pro nadcházející období.

Celý videozáznam semináře naleznete zde.

Květen 2020 - Petice na podporu zapojení Tchaj-wanu do práce Světové zdravotnické organizace (WHO)

V Senátu jsem inicioval vznik petice na podporu zapojení Tchaj-wanu do činnosti WHO. Kvůli nátlaku Číny je Tchaj-wanu upíráno právo se do práce WHO zapojit. Tchaj-wan disponuje špičkovým zdravotnictvím a lékařskou vědou na světové úrovni. Řadí se mezi země s nejlepšími výsledky v boji proti onemocnění Covid-19. Vylučování Tchaj-wanu z jednání orgánů WHO je zvláště v době pandemické naprosto neakceptovatelné. Petici svým podpisem podpořilo celkem 27 členů horní komory. Text petice, která byla zaslána mimo jiné do ústředí WHO, naleznete zde.  

Duben 2020 - Zpravodaj k tisku - Zákon o úpravách v oblasti zaměstnanosti

Zákon v duchu podpory zaměstnanosti dočasně zintenzivňuje finanční podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a trvale usnadňuje styk občanů s Úřadem práce ČR. Návrh zavádí zjednodušení komunikace občanů  s orgány státní správy  a snižuje negativní dopady mimořádných opatření na zaměstnávání osob se zdravotním postižení na chráněném trhu práce. 

Březen 2020 – Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Na jaře 2019 se na skupinu senátorů obrátili zástupci soudních tlumočníků a překladatelů, kteří vyjadřovali nesouhlas s tehdejším návrhem tlumočnického zákona, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Proto na půdě Senátu vznikla pracovní skupina, v jejímž rámci jsme se spolu s dalšími senátory setkávali se zástupci dotčených profesních organizací s cílem nalézt vhodnou úpravu novely, která bude vyváženým průnikem legitimních potřeb profesionálů a státu zároveň. Poslanecká sněmovna sice v prosinci 2019 i přes veto Senátu kritizovanou verzi zákona schválila, předkladatel ovšem přislíbil, že v nejbližší době připraví novelu, která bude reflektovat návrhy a připomínky z řad zástupců soudních tlumočníků a překladatelů. Poslanecká sněmovna novelu v lednu schválila, Senát znění na březnové schůzi potvrdil. Zde si můžete přečíst děkovný dopis zástupců skupiny soudních tlumočníků, který mi byl zaslán. Na tomto odkazu si také můžete přečíst můj krátký rozhovor, který vyšel v časopisu ToP (str. 7-8).

Březen 2020 - Zpravodaj k tisku - Zákon o úpravách v oblasti pojistného na sociálním zabezpečení

Součástí balíku vládních opatření, které zmírní dopady krize v souvislosti s epidemií COVID-19, byl také zákon o úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění. Cílem návrhu je snížení negativních dopadů na podnikání OSVČ. Návrh tak promíjí placení povinných záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ za měsíce březen až srpen 2020. Návrh jsme na jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku jednohlasně podpořili, Senát poté na mimořádném zasedání zákon schválil. 

Prosinec 2019 - Pozměňovací návrh k novele zákona o státní sociální podpoře

Senát drtivou většinou schválil pozměňovací návrh, který jsme společně s dalšími kolegy předložili. Verze schválená Senátem přiznává navýšení rodičovského příspěvku všem rodičům, kteří splňují zákonnou podmínku péče o dítě do čtyř let věku, které je zároveň nejmladším dítětem v rodině. Stanovovat nárok na zvýšení příspěvku podle neobjektivního kritéria, zda rodiče příspěvek již vyčerpali, či nikoliv, je nespravedlivé a diskriminační. 

Říjen 2019 – Pracovní cesta Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky do Ruské federace

V rámci práce Stálé komise pro sdělovací prostředky jsem navrhl oficiální cestu do Ruské federace, kde jsme se zabývali svobodou slova. Kromě představitelů Rady federace jsme jednali se zástupci opozičních politiků, navštívili nezávislá média a podpořili organizaci Memoriál, která se zabývá studiem totality v bývalém Sovětském svazu. V rámci oficiální cesty jsme položili květiny na pietní místo, kde byl zavražděn opoziční politik Boris Němcov. Fotografie z cesty naleznete zde

Červenec 2019 - Výstava k 30. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu

Dne 22. července jsme v prostorách Valdštejnské zahrady zahájili výstavu k 30. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu. Vernisáže se zúčastnili také velvyslanci několika zemí například USA, Francie, Chorvatska, Švýcarska či Tchaj-wanu. Veřejnost měla možnost si volně přístupnou výstavu prohlédnout do konce měsíce srpna. Fotografie z vernisáže naleznete zde.

Výstava byla dále k vidění v Ostravě během měsíce září a v Českém Krumlově do 31. října, kterou jsem také osobně zaštítil a v Českém Krumlově slavnostně spolu otevřel. Fotografie z vernisáže včetně odkazu na video naleznete zde.

Červenec 2019 - Návrh usnesení – řešení problematiky sdílené ekonomiky v oblasti krátkodobých ubytovacích služeb

Usnesení vyzývá vládu, aby předložila zákonnou úpravu, která umožní dostatečnou kontrolu a výběr poplatků za pobyt zprostředkovaný ze strany internetových ubytovacích platforem jako je Airbnb. Text usnesení naleznete zde.

Dále pokračuji ve vytváření zákonné úpravy pokrývající problematiku sdíleného ubytování.

Červen 2019 - Návrh zákona o státním zastupitelství

Senátní návrh zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky. Hlavním cílem návrhu je posílení nezávislosti státních zástupců na eventuálních tlacích a politických vlivech. Navrhovaná právní úprava má za cíl stanovit jasnější pravidla pro jmenování, odvolání a trvání funkčního období vedoucích státních zástupců.

Květen 2019 - Výstava "Váš pohled, náš svět"

Dne 21. května 2019 se v Chodbě místopředsedů v Senátu PČR uskutečnila vernisáž veřejné výstavy s názvem „Váš pohled, náš svět“. Nad výstavou, kterou pořádala organizace Centrum provázení jsem převzal záštitu. Centrum provázení nabízí podporu rodinám dětských pacientů s vzácným či těžkým zdravotním postižením při léčebné i paliativní péči. Fotogalerii z vernisáže naleznete zde.

Květen 2019 - Dopis na podporu Tchaj-wanu

Reakce na nemožnost Tchaj-wanu zúčastnit se zasedání Světového zdravotnického shromáždění (orgán WHO). Tchaj-wan se zasedání nemůže zúčastnit z důvodu nátlaku vlády ČLR. Podepsalo přes 20 senátorů.

Květen 2019 - Novela transplantačního zákona

Zákon se pokouší překonat některé praktické těžkosti vyšetřování v zahraničí a učinit transparentními některé problémy světového obchodu s orgány. Ukládá vládě zřídit etickou komisi, která bude v pravidelných intervalech aktualizovat, které státy jsou důvěryhodné pro transplantaci a které mají systematické problémy s porušováním základních lidských práv i za účelem získávání orgánů. Tyto státy budou nadále označeny z hlediska transplantace orgánu za problematické. Pro zisk orgánu v problematické zemi pak bude třeba získat souhlas vydaný etickou komisí. Vláda přijala k návrhu nesouhlasné stanovisko, tisk byl přikázán Výboru pro zdravotnictví.

Březen 2019 - Otevřený dopis k odvolání ministryně Marty Novákové

Iniciativa Marka Hilšera, reakce na incident, kdy ministryně Nováková na žádost čínského velvyslance vykázala z jednání tchaj-wanského zástupce v ČR. Otevřený dopis podepsalo 40 senátorů. Znění dopisu zde.

Březen 2019 - Návrh usnesení k Petici za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

Senát na návrh Marka Hilšera přijal usnesení, jímž odsoudil represe čínského režimu vůči menšinám a náboženským skupinám, jako jsou křesťané, věřící praktikující Falun Gong nebo muslimové. Součástí usnesení je také žádost směrem k vládě ČR, aby vyzvala vládu ČLR k okamžitému zastavení pronásledování svých občanů na základě víry nebo etnické příslušnosti. Celý text usnesení naleznete zde. Mé vystoupení k usnesení na plénu Senátu naleznete zde. 

Únor 2019 - Zpravodaj k senátnímu tisku – Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením

Předmětem Opčního protokolu je uznání pravomoci Výboru pro lidská práva osob se zdravotním postižením zabývat se stížnostmi jednotlivců nebo skupin jednotlivců na porušení práv vyplývajících z jednotlivých ustanovení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Znění Opčního protokolu bylo na plénu Senátu přijato.

Prosinec 2018 - Pozměňovací návrhy k novele insolvenčního zákona

Cílem pozměňovacích návrhů bylo zpřístupnit oddlužení občanům, kteří se dostali do dluhové pasti. Díky návrhům by se tak oddlužení zpřístupnilo co největšímu počtu dlužníků. Vstřícnější pravidla oddlužení by pomohla celé společnosti. Dlužníci se totiž často pohybují ve sféře šedé ekonomiky, na čemž stát prodělává. Pozměňovací návrhy byly na plénu Senátu přijaty, nicméně Poslanecká sněmovna schválila svou původní verzi. Záznam z vystoupení na plénu naleznete zde.

Spolupráce s Unií pečujících

Systematicky spolupracuji s Unií pečujících a dalšími zainteresovanými subjekty s cílem vytvořit vhodnou úpravu novely Zákona o sociálních službách, která by zlepšila postavení a podmínky pečujících osob. Více o Unii pečujících zde.

 


Sociální sítě